Home

Arkivet
Kalenderen Arkivet Søndervangsbladet Bestyrelsen Salg/ejerskifte Services

 

Arkivet

* * *

Materiale til orientering

PR-materiale modtaget om fiber-net.

* * *

LOVE FOR GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVANG 

Denne lov er vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 1981, med ændringer af 4. april 1990 og 17. april 1991, og afløser love af 28. april 1947, (dog er ændring af §2 foretaget på generalforsamlingen den 2. april 1962), og 31. marts 1919 med ændringer af 20. marts 1939 og 26. september 1943.

 Tillægsblad til lovene, vedtaget den 26. april, 2017.

 

 

* * *

Her kommer referater og andre dokumenter fra foreningen.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling, 2019.

Referat fra den ordinære generalforsamling, 2019.

Bestyrelsens beretning for 2018.

Høringsdokument om projekt "Gule striber".

Generelt om tilladelser til fliser på fortov.

Generelt om byggematerialer og byggeaffald.

* * *

Referat fra ordinær generalforsamling 2018.

Bestyrelsens beretning for 2017.

Referat fra ekstraordinær Generalforsamling i 2017.

Referat fra Generalforsamlingen i 2017.

Kort nyt fra bestyrelsen, 2016-10-04.

Nyhedsbrev 2016 #1

Kort nyt fra bestyrelsen, 2016-05-10.

Kort nyt fra bestyrelsen, 2016-04-28.

Referat fra Generalforsamlingen i 2016.

Nyhedsbrev 2015 #2

Nyhedsbrev 2015 #1

Referat fra Generalforsamlingen i 2015.

Referat fra Generalforsamlingen i 2014.

Referat fra Generalforsamlingen i 2013.

Referat fra Generalforsamlingen i 2012.

Referat fra Generalforsamlingen i 2011.

Referat fra Generalforsamlingen i 2010.

Referat fra Generalforsamlingen i 2010 findes i Søndervangsbladet.

Referat fra Generalforsamlingen i 2009 findes i Søndervangsbladet.

Referat fra Generalforsamlingen i 2008 findes i Søndervangsbladet.

Referat fra Generalforsamlingen i 2007 findes i Søndervangsbladet.

Referat fra Generalforsamlingen i 2006 findes i Søndervangsbladet.

Referat fra Generalforsamlingen i 2005 findes i Søndervangsbladet.

Referat fra Generalforsamlingen i 2004.

Referat fra Generalforsamlingen i 2003 findes i Søndervangsbladet.

Referat fra Generalforsamlingen i 2002.

 

Home ]

Last modified: 2019-10-24