Grundejerforeningen Søndervang

 

Kalenderen
Arkivet
Søndervangsbladet
Bestyrelsen
Salg/ejerskifte
Services

 

Velkommen til Søndervang

 

Kort om årets vejraparationer, 2019.
Bestyrelsen har afholdt årets vejsyn. Bestyrelsen besluttede at holde en konservativ linje i årets reparationer. Vi har klaret os med 2 reparationer af kantsten, 9 reparationer af vejbrønde og få reparationer af asfalt.Slid og tryk på asfalten på flere strækninger bliver stadigt værre. Bestyrelsen vil følge udviklingen i vinterens løb.

************

Generalforsamlingen 2020 er planlagt til tirsdag, den 31. marts. Detaljer følger.

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2019 og bestyrelsens beretning for 2018 findes nu i arkivet.

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling 2019  findes nu i arkivet.

*************

Foreningen har modtaget PR-materiale om fibernet. Klik her. Findes også i arkivet.

*************

Kort om foreningen

Grundejerforeningen Søndervang omfatter 428 parceller i Vigerslev-kvarteret i Valby. Søndervang er den største grundejerforening i Valby.

Her kan man finde foreningens formand.

Foreningens love findes i arkivet  – ønsker du dem tilsendt, kontakt Kasserereren.

Aktive medlemmer i foreningen arrangerer normalt en Fastelavnsfest og en sommerfest. Følg med i kalenderen.

Kontingentstørrelsen for én matrikel er 2400 kr. om året (2019).

På generalforsamling i 2013 blev vedtaget at ” Hvis der på en parcel (grund) er opført dobbelthus, etageejendom eller forefindes villalejlighed, er kontingentet til foreningen altid 2 gange det på den årlige generalforsamling fastsatte kontingent.”

Der findes en gruppe på Facebook for beboere i foreningen.

*************

Søndervangsbladet 2018 findes nu i "Søndervangsbladet".

*************

Henstilling om byggematerialer og byggeaffald findes nu i arkivet.

 

Arkivet rummer nu også en generel tekst om tilladelser til fliser på fortov.

 

Farvel til gastårnet, BOOM!

Kontakt-information

E-mail

Webmaster: Jens Kolind
 

 

[ Home ] Kalenderen ] Arkivet ] Søndervangsbladet ] Bestyrelsen ] Salg/ejerskifte ] Services ]

Last modified: 2020-01-26